ผลิตภัณฑ์-SWIMMING POOL

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182825
 
 
Swimming Pool Heat Pump


 

Catalog : Swimming Pool Heat Pump

Outstanding Features

 •40-60°C hot water temperature.
•Special purpose design for Swimming Pool
•Titanium Heat Exchanger r, Ensure maximum protection of corrosion which caused by swimming pool water.
•Unit includes compressor, evaporator, condenser, fan and electrical control panel, refrigerant is environmental friendly R-417a
 

Technical Specification

Note    : Energy Master reserves the right to make changes in specification without prior notice.
            : Test Condition: Air temperature DB/WB 24/19 °C, Water inlet 27°C.
            : Maximum operating air temperature is 50°C Minimum operating air temperature is 10°C. 
            : Recovery rate at 3°C higher than water inlet temperature.

Conponent of Heat Pump

Cabinet

 • Stainless Steel AISI304 provides excellent durability
  on both indoor and outdoor application
  Compressor
The most powerful heart - Copeland Compressor
 • Long life (at least 10 years) and it is difficult to abrade
 • Over current protection
 • Open-phase protection
 • Over temperature protection
 • Resisting the liquid hammer strongly and run normally
  under bad conditions
 • High voltage & low voltage protection

Variable Speed Drive
 • Variable Speed Drive to control water pump so that heat pump can have maximum energy saving and at the same time can produce instant hot water at 60°C

Temperature Controller

 • An automatic Energy Master microcontroller package
  with completed wiring from the factory
 • Including with equipments status display and full functional protection
 • Adjustable hot water temperature as desires
 • Completed with remote control function. Easily control and monitoring (Optional)

 

 

Evaporator

 • Using surface modification of aluminum foil with hydrophilic film
 • Discharging water immediately. It is not likely to produce frost
  and reduce wind age efficiently
 • Inner Grooved Copper Tube increases the area of heat exchange
  and improves the efficiency

 

Condenser
The brazed plate heat exchanger stainless steel AISI316
 • high heat transfer coefficient
 • small unit size with high heat transfer capacity
 • high resistance to pressure and temperature fluctuations
 • stainless steel connections

 
Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์