ผลิตภัณฑ์-HOUSEHOLD

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182816
 
 
Household


 

Catalog : Household

Outstanding Features

 • 40-70°C hot water temperature.
 • Special purpose design for Resort and House.
 • Easy for setting – Just connect pipes in, out and plug.
 • Unit includes compressor, evaporator, condenser, fan and electrical control panel, refrigerant is environmental friendly R-314a

Technical Specification

Note  : Energy Master reserves the right to make changes in specification without prior notice.
          : Test condition : Air temperature DB/WB 30/23.8°C.
          : Other size of storage and Heating cool wrap around please contact “Energy Master”.  

 

Conponent of Heat Pump

Cabinet

 • Stainless Steel AISI304 provides excellent durability
  on both indoor and outdoor application
  Compressor
The most powerful heart - Copeland Compressor

 • Long life (at least 10 years) and it is difficult to abrade
 • Over current protection
 • Open-phase protection
 • Over temperature protection
 • Resisting the liquid hammer strongly and run normally
  under bad conditions
 • High voltage & low voltage protection

Variable Speed Drive
 • Variable Speed Drive to control water pump so that heat pump can have maximum energy saving and at the same time can produce instant hot water at 60°C

Temperature Controller

 • An automatic Energy Master microcontroller package
  with completed wiring from the factory
 • Including with equipments status display and full functional protection
 • Adjustable hot water temperature as desires
 • Completed with remote control function. Easily control and monitoring (Optional)

 

 

Evaporator

 • Using surface modification of aluminum foil with hydrophilic film
 • Discharging water immediately. It is not likely to produce frost
  and reduce wind age efficiently
 • Inner Grooved Copper Tube increases the area of heat exchange
  and improves the efficiency

Condenser
The brazed plate heat exchanger stainless steel AISI316
 • high heat transfer coefficient
 • small unit size with high heat transfer capacity
 • high resistance to pressure and temperature fluctuations
 • stainless steel connections

 
Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์