ผลิตภัณฑ์-HYBRID

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182801
 
 
Hybrid System


 

Catalog : Hybrid System
Outstanding Features

 • 60°C hot water temperature
 • Eco Friendly Technology
 • All day all night hot water available
 • 80% Energy cost reduction

Technical Specification 

Note  : Performance Rated @ 30°C, 75%RH, Global radiation 800 w/m². 
          : Recovery rate @ 60°C hot water.         
          : ergy coast rated @ electricity 3 ฿/kWh.

 

Conponent of Heat Pump

Cabinet

 • Stainless Steel AISI304 provides excellent durability
  on both indoor and outdoor application
  Compressor
The most powerful heart - Copeland Compressor
 • Long life (at least 10 years) and it is difficult to abrade
 • Over current protection
 • Open-phase protection
 • Over temperature protection
 • Resisting the liquid hammer strongly and run normally
  under bad conditions
 • High voltage & low voltage protection

Variable Speed Drive
 • Variable Speed Drive to control water pump so that heat pump can have maximum energy saving and at the same time can produce instant hot water at 60°C

Temperature Controller

 • An automatic Energy Master microcontroller package
  with completed wiring from the factory
 • Including with equipments status display and full functional protection
 • Adjustable hot water temperature as desires
 • Completed with remote control function. Easily control and monitoring (Optional)

 

 

Evaporator

 • Using surface modification of aluminum foil with hydrophilic film
 • Discharging water immediately. It is not likely to produce frost
  and reduce wind age efficiently
 • Inner Grooved Copper Tube increases the area of heat exchange
  and improves the efficiency

Condenser
The brazed plate heat exchanger stainless steel AISI316
 • high heat transfer coefficient
 • small unit size with high heat transfer capacity
 • high resistance to pressure and temperature fluctuations
 • stainless steel connections

 
Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์