ผลิตภัณฑ์-HHPM

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 178272
 
 
HHPM Series


 

Catalog : HHPM Series
 

Outstanding Features

  • 40-70°C hot water temperature.
  • Special purpose design for Hotel and Hospital
  • Unit includes compressor, evaporator, condenser, fan and electrical control panel, refrigerant is environmental friendly R134a

Technical Specification

Note : Energy Master reserves the right to make changes in specification without prior notice.
         : Maximum operating air temperature is 50°C. Minimum operating air temperature is 10°C.(Optional: Model ambient 0°C).
         : Recovery rate at 30°C higher than water inlet temperature.
         : Performance rated ay ambient 30 °C, 75% Rh.

 

Conponent of Heat Pump

Cabinet

  • Stainless Steel AISI304 provides excellent durability
    on both indoor and outdoor application
  Compressor
The most powerful heart - Copeland Compressor
  • Long life (at least 10 years) and it is difficult to abrade
  • Over current protection
  • Open-phase protection
  • Over temperature protection
  • Resisting the liquid hammer strongly and run normally
    under bad conditions
  • High voltage & low voltage protection

Variable Speed Drive
  • Variable Speed Drive to control water pump so that heat pump can have maximum energy saving and at the same time can produce instant hot water at 60°C

Temperature Controller

  • An automatic Energy Master microcontroller package
    with completed wiring from the factory
  • Including with equipments status display and full functional protection
  • Adjustable hot water temperature as desires
  • Completed with remote control function. Easily control and monitoring (Optional)

 

 

Evaporator

  • Using surface modification of aluminum foil with hydrophilic film
  • Discharging water immediately. It is not likely to produce frost
    and reduce wind age efficiently
  • Inner Grooved Copper Tube increases the area of heat exchange
    and improves the efficiency

Condenser
The brazed plate heat exchanger stainless steel AISI316
  • high heat transfer coefficient
  • small unit size with high heat transfer capacity
  • high resistance to pressure and temperature fluctuations
  • stainless steel connections

 
Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์