ข่าวสารฮีทปั๊ม | งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556 (National Science and Technology Fair 2013)

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 185613
 
 

ข่าวสารฮีทปั๊ม


งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2556 (National Science and Technology Fair 2013)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 (NationalScience and Technology Fair 2013) ภายใต้แนวคิด ''ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน'' ที่ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556 โดยทางบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน หรือเครื่องฮีทปั๊ม ได้ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Architect’13 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีฮีทปั๊มแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-5123471 หรือ E-mail: info@energymaster.co.th


Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์