ข่าวสารฮีทปั๊ม | เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182814
 
 

ข่าวสารฮีทปั๊ม


เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับการรับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากแสดงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการทดสอบในสภาพการใช้งานจริงตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับการรับรองโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับพิธีมอบรางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง คือ ฮีทปั๊ม หรือปั๊มความร้อน ของเอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน และทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองประสิทธิภาพ และช่วยท่านประหยัดพลังงานได้จริง

คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ กับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ รับโล่เกียรติคุณกับคุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์