ข่าวสารฮีทปั๊ม | แนวทางการส่งเสริมปั๊มความร้อน และอุปกรณ์อุ่นน้ำหรืออากาศ ในประเทศไทย

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182807
 
 

ข่าวสารฮีทปั๊ม


แนวทางการส่งเสริมปั๊มความร้อน และอุปกรณ์อุ่นน้ำหรืออากาศ ในประเทศไทย

บริษัทเอนเนอร์ยี่ มาสเตอร์ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่อง แนวทางการส่งเสริมปั๊มความร้อน(heat pump) และอุปกรณ์อุ่นน้ำหรืออากาศ(water/air preheater)ในประเทศไทย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดย การประชุมนี้ เป็นหนึ่งใน โครงการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและตลาดเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจเติบโตมากขึ้น


Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์