Energy Master | ฮีทปั๊มคืออะไร

Energy Master Logo
              th en
Home product what's heatpump project calculation download article contact
 
   
Energy Master : ผู้นำทางด้านการผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (ฮีทปั๊ม) "เปลี่ยนพลังงานความร้อนในอากาศเป็นน้ำร้อนแสนประหยัด"    
 
 
Email :
 
Password :


  ลืมรหัสผ่าน
 
  ผลประหยัดจากฮีทปั๊ม
  โดย เอ็นเนอร์ยี่มาสเตอร์

 


 ราคาพลังงาน

Source: Thai oil

    View : 182803
 
 

Heat Pump คืออะไร

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานแบบ Heat Pump ใช้หลักการดึงความร้อนจากภายนอกด้วยไฟฟ้าแล้วนำพลังงานที่ได้มาทำให้น้ำร้อน หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป เพียงแต่นำความร้อนมาใช้งาน และปล่อยความเย็นออกมาเป็นผลพลอยได้ โดยฮีทปั๊มสามารถแบ่งเป็น

1. Air-source air to water heat pump

มีหลักการทำงานคือ
1.1 สารทำความเย็น r134a รับความร้อนจากอากาศที่ evaporator ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ได้ลมเย็น เป็นผลพลอยได้ สารทำความเย็นจะกลายเป็นแก๊ส จากนั้น
1.2 สารทำความเย็นจะเคลื่อนที่ไปที่ compressor ซึ่งสารทำความเย็นจะถูกบีบอัดให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น
1.3 สารทำความเย็นเคลื่อนที่เข้าสู่ condenser เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำซึ่งจะทำให้ได้น้ำร้อน และสารทำความเย็นที่เย็นตัวลงแล้วก็จะกลั่นตัวกลับเป็นของเหลว
1.4 สารทำความเย็นเคลื่อนที่สู่ expansion valve ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิต่ำลงอีก
1.5 สารทำความเย็นเคลื่อนที่สู่ evaporator อีกครั้งเป็นวัฏจักร

2. Water-source water to water heat pump

หลักการทำงานเหมือน air to water เพียงแต่ใช้น้ำแทนอากาศมาถ่ายความร้อนให้สารทำความเย็น จึงได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้

ฮีทปั๊ม เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องทำน้ำร้อนแบบอื่นถึง 4 เท่า

เนื่องจากใช้การดึงพลังงานความร้อนจากอากาศมาเพิ่มให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วถ่ายเทให้กับน้ำ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 ใน 4 ของเครื่องทำน้ำร้อนแบบเดิมๆ นอกจากนี้ หากเรานำลมเย็น หรือน้ำเย็น ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความร้อนไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฮีทปั๊มจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 700% คือได้ความร้อน 4 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้และอีก75%ของด้านร้อนหรือ3เท่ามาจากด้านเย็น รวมเป็น 7 เท่า ฮีทปั๊ม จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าฮีทเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย


ข้อดีและการนำไปใช้งาน

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น และจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อย นั่นหมายความว่าจะมีพลังงานความร้อนจากอากาศซึ่งฮีทปั๊มสามารถนำไปใช้ได้ มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ฮีทปั๊มซึ่งใช้พลังงานไฟ้ฟ้าในการผลิตความร้อนในปริมาณที่ต่ำหมายถึงการลดใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า การเผาใหม้ถ่านหินทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การที่ฮีทปั๊มใช้ไฟ้ฟ้าในการผลิตความร้อนเพียง25%ของพลังงานความร้อนที่ได้หมายถึงการช่วยลดต้นทุนทางพลังงาน ฮีทปั๊มจึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานทั้งในอุตสาหกรรม หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงแรม, รีสอร์ท,คอนโดมิเนียม, สระว่ายน้ำ,โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงร้านอาหาร หรือบ้านพักส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ ลมเย็นที่ได้จาก ฮีทปั๊ม ยังสามารถ นำไปช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ น้ำเย็น ที่ได้จาก water-source heat pump สามารถ ใช้เป็น pre-cool water ลดการใช้พลังงานในการทำน้ำเย็น ของ chiller ได้อีกด้วย กล่าวโดยสรุปฮีทปั๊มจะช่วยท่านลดค่าไฟ แก้ปัญหาวิกฤตพลังงานในปัจจุบัน และช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

Copyright © Energy Master 2010-2018 All Right Reserved.

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน


บริษัทจัดการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 
   ลูกค้าฮีทปั๊ม เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์